wtorek, 6 sierpnia 2013

Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce- Monika Marczak


Tytuł: Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce

red. Monika Marczak

Wydawnictwo: Impuls

Oprawa: miękka

Ilość stron: 360


                    Na całą książkę składa się 200 programów, które realizowane są  przez służbę więzienną w Zakładach Karnych w Polsce.  Książka została podzielona na trzy główne rozdziały  dotyczące sposobów oddziaływania. Są to oddziaływania redukujące deficyty wychowawcze, następnie oddziaływania psychokorekcyjne oraz w ostatnim trzecim rozdziale oddziaływania edukacyjne przez kulturę.  Konkretne programy zostały uzyskane z różnego rodzaju Zakładów Karnych czy też Aresztów Śledczych. Programy przedstawione są w sposób przejrzysty i czytelny dla odbiorcy, dowiadujemy się między innymi kto był realizatorem programu, do jakich osób był on skierowany, jakie były jego  szczegółowe cele, czas trwania oraz ocenę końcową realizacji programu.  Dzięki książce możemy dowiedzieć się jakie czynności są tak naprawdę  podejmowane w pracy z osadzonymi, jak taka praca wygląda i jakie są etapy działań w poszczególnych programach.  Podręcznik napisany jest czytelnie i zrozumiale, na pewno jest dobrym materiałem do nauki dla studentów do pogłębianie ich wiedzy z zakresu resocjalizacji  i problematyki penitencjarnej. Myślę też, że jest dobrym źródłem wiedzy na temat tego co dzieję się za zamkniętymi murami więzień, jakie prace podejmują więźniowie,  jak odbywa się proces resocjalizacji zarówno kobiet jak i mężczyzn. Dla każdego zainteresowanego tą tematyką książka jest idealna pozycją. Polecam!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz