piątek, 22 sierpnia 2014

Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera, Autyzm dziecięcy, ABC pedagoga specjalnegoTytuł: Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera
Autor: Aleksandra Maciarz, Małgorzata Biadasiewicz
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls
Data wydania: 2010
Liczba stron: 70

W Polsce cały czas zbyt mało mówi się i pisze o zespole Aspergera, który osnuty jest tajemnicą wynikającą z braku informacji na jego temat. Książka  Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera ma na celu przybliżenie wiedzy na ten temat nie tylko pedagogom, terapeutą, ale też rodzicom, którzy oddziaływają na dziecko każdego dnia.  Jest to książka przedstawiająca studium przypadku  Łukasza oraz jego relacje z matką.W pierwszym rozdziale czytelnik ma okazję zaznajomić się z podejściem teoretycznym do tego zaburzenia. W sposób przystępny przekazane są informację czym jest Autyzm i jakie są jego objawy wśród dzieci. Nie pomijane są również informacje na temat zespołu Aspregera, które jest zaburzeniem z pogranicza Autyzmu i często występuję wraz z nim.  Drugi rozdział książki to już przedstawienie konkretnych, popartych przykładem z życia objawów oraz relacji matki ze swoim dzieckiem. Objawy zostały podzielone na podrozdziały takie jak np. stereotypie, rytualizm,  zaburzenia sensoryczne. Na końcu książki, zamieszczona jest Australijska skala dla zespołu Aspergera, która pomaga w rozpoznawaniu symptomów mogących świadczyć o Zespole Aspergera u dziecka w wieku szkolnym.

 Polecam tą lekturę nie tylko pedagogom i osobom pracującym na co dzień z osobami z tym zaburzeniem, ale każdemu kto wykazuję jakiekolwiek zainteresowanie osobami innymi niż my, ale w żadnym wypadku nie gorszymi, Warto zmieniać podejście społeczeństwa do osób z różnego rodzaju zaburzeniami, by zmieniać rzeczywistość na bardziej tolerancyjną i przyjemniejszą dla każdego człowieka.
Tytuł: Autyzm dziecięcy

Autor: Lucyna Bobkowicz-Lewartowska

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls

Data wydania:2010

Liczba stron:156

W obecnych czasach co raz więcej dzieci rodzi się z różnego rodzaju zaburzeniami w tym z Autyzmem. Badaczy nieodmiennie ciekawią przyczyny występowania tego zaburzenia, w związku powstają coraz to nowsze koncepcje wyjaśniające, które starają się rzucić nowe światło na temat Autyzmu. Tematyka autyzmu, zaczyna być coraz częściej poruszana w społeczeństwie, może ma na to wpływ właśnie częstotliwość występowania tego zaburzenia, które nie jest już tylko odległą historią, ale osoby z tego typu zaburzeniami żyją obok nas. W szkołach coraz więcej dzieci musi borykać się z Autyzmem i radzić sobie w codziennej, szkolnej rzeczywistości, która często nie jest na nie odpowiednio przygotowana. Właśnie dlatego powstają takie książki jak ta  Autyzm dziecięcy zagadnienia diagnozy i terapii,  by ułatwić tym osobom poruszanie się w rzeczywistości osób zdrowych, które często nie mają pojęcia jak poradzić sobie z osobami z Autyzmem czy też z innymi podobnymi zaburzeniami. 

Książka autorstwa Lucyny Bobkowskiej-Lewartowskiej składa się z pięciu rozdziałów, a każdy z nich w innym stopniu skupia się na Autyzmie i podejmuję tematykę tego zaburzenia. Autorka w szczególny sposób skupia się na przyczynach autyzmu, przedstawia czytelnikom różnego rodzaju koncepcje zaczynając od tych psychoanalitycznych, które skupiają się na roli rodziców w życiu dziecka, przechodząc do koncepcji etologicznych, w których mowa o teoriach przywiązania, które moa oddziaływać na dziecko w jego późniejszym rozwoju.  Następne koncepcje na których skupia się autorka to przyczyny biologiczne, które odwołują się do rozwoju neurologicznego osób z Autyzmem. Wszystkie te teorie w sposób przejrzysty pozwalają odkrywać co może być czynnikiem wpływającym na występowanie tego zaburzenia.

Następnie mamy okazję przeczytać o bardzo istotnej kwestii jaką jest charakterystyka osób z autyzmem, dzięki temu możemy dowiedzieć się jak funkcjonują te osoby, z jakimi problemem muszą się zmagać każdego dnia, i jak trudne są dla nich zwykłe prozaiczne czynności. Autorka przedstawia nam problemy tych osób z zakresu komunikacji zarówna werbalnej jak i niewerbalnej oraz z zakresy rozwoju poznawczego, który wpływa na całe funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie.  Kolejno możemy przeczytać rozdział poświęcony terapii osób autystycznych, nie będę się skupiała na poszczególnych terapiach, ale jestem przekonana, że rozdział ten jest niezmiernie ważny i interesujący dla osób, które zajmują się takimi osobami na co dzień czyli rodziców jak i dla pedagogów i terapeutów. W swojej książce autorka przedstawiła także przeprowadzone przez siebie badania, które dotyczyły tego jak proces terapii wpływa na stopień autyzmu i rozwój psychoruchowy tych osób. Całość zwieńczona jest obszerną biografią, w której można znaleźć wiele interesujących pozycji anglojęzycznych z tej tematyki. 
Tytuł: ABC pedagoga specjalnego

Autor: Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska, Alicja Krztoń

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls

Data wydania: 2011

Liczba stron: 168Książka ta jak każdy poradnik jest prosta w odbiorze i chyba to jest jej zaleta. Całość podzielona jest na pięć części, każda zajmuje się innym zakresem tematycznym, ale wszystkie dotyczą osób z jakimś zakresem niepełnosprawności. Część pierwsza ma na celu przedstawienie sylwetki dziecka z upośledzeniem umysłowym w życiu szkolnym. Ukazane są informację dotyczące charakterystycznych cech upośledzenia umysłowego, oraz najczęstszych przyczyn, które wywołuje problemy w przyswajaniu wiedzy przez takowych uczniów. Czytelnik ma okazję przeczytać o klasie integracyjnej i jej funkcjonowaniu w szkole masowej, a nauczyciele zdobędą wiedzę o tym jak pracować z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie. Część druga ma za zadanie przedstawienie tematyki rewalidacji dziecka upośledzonego umysłowo, cele i zadania stojące przed nauczycielem oraz program rewalidacji. Niezmiernie ważne są wskazówki, które ułatwią pracę z takim dzieckiem. Najciekawsze w poradniku wydały mi się przykładowe opracowania ważne w pracy pedagoga specjalnego takie jak np. przykładowe oceny opisowe, konspekty zajęć do poszczególnych klas, standardy wymagań. Całość przedstawiona jest w sposób przejrzysty, zrozumiały i czytelny. Jestem pewna, że poradnik jest skarbnicą wiedzy szczególnie dla początkujących pedagogów, którzy dopiero rozpoczynając pracę z dziećmi o różnym stopniu niepełnosprawności. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz